Mały Powstaniec

Podczas Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież dzielnie walczyły przeciwko okupantowi.

Podczas Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież dzielnie walczyły przeciwko okupantowi.