Zwiedzanie Starego Miasta z pilotem

Podczas zwiedzania zobaczymy ciekawe rozwiązania architektoniczne staromiejskich kamienic.

Podczas zwiedzania zobaczymy ciekawe rozwiązania architektoniczne staromiejskich kamienic.