Ja z dziećmi podczas jednej z wycieczek.

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Wycieczki dla dzieci i młodzieży

Jedną z moich specjalności są zwiedzania dla dzieci i młodzieży – grup szkolnych i przedszkolnych. Program zwiedzania i sposób przekazu za każdym razem dopasowuję do wieku dzieci, ich kondycji fizycznej, pogody i tematów aktualnie omawianych w szkole lub przedszkolu.

Legendy i miejsca

Dzieci podczas zwiedzania miasta usłyszą najpiękniejsze warszawskie legendy takie jak: o Syrence, Warsie i Sawie, o Bazyliszku i zobaczą miejsca, które najlepiej przemawiają do dziecięcej wyobraźni. 

Karty pracy

Zwiedzanie może się odbywać z wykorzystaniem kart pracy dopasowanych do wieku i umiejętności dzieci, które pomogą utrwalić wiadomości zdobyte podczas zwiedzania i jednocześnie zachęcają dzieci do uważnego słuchania. Tutaj znajdziesz przykłady kart pracy dla przedszkolaków.

Wycieczki po Warszawkie dla dzieci